Vacature

Ben jij een gezichtsbepalende kartrekker die affiniteit heeft met mediatoerusting?

Wij zoeken een enthousiast persoon die initiatieven in de gereformeerde gezindte op het gebied van mediatoerusting met elkaar verbindt (0,6 fte; M/V).

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste kartrekker die graag netwerkt, mensen en organisaties samenbrengt en gezamenlijke projecten coördineert. Daarnaast volg je nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksgegevens op het gebied van moderne media op de voet en kan je ze duiden. Ook ben je in staat financiers te motiveren om bij te dragen aan toerusting op dit belangrijke vormingsaspect. 

Wie zijn wij?

Yona heeft als doelstelling elkaar te helpen Bijbels te leven in een digitale wereld. De stichting is voorjaar 2023 ontstaan vanuit een fusie van drie organisaties (Yona, ToegerustGezin en Mediawijzer) die zich al jarenlang bezighielden met toerusting voor Bijbels verantwoord mediagebruik. De stichting richt zich zowel op jongeren als op volwassenen, opvoeders, leerkrachten en ambtsdragers.  

Yona wil haar doelstelling realiseren door:

Wie zijn wij?

elkaar bewust te maken en te houden rond mediagebruik,

 • van elkaar te leren,
 • elkaar te helpen en advies te geven,
 • voorlichting te bieden en concrete tools aan te reiken.

Yona werkt hierin nauw samen met verschillende partners zoals JBGG, Kliksafe, Erdee, KOC visie en Driestar educatief. Het mooie van deze samenwerking is dat iedere partner zijn of haar expertise inbrengt maar ook zelf producten rond mediawijsheid kan ontwikkelen. Die producten worden vervolgens beschikbaar gesteld aan de andere partners waardoor we samen meer slagkracht hebben. Zo staan we samen sterker en zetten we ons in om jongeren en volwassenen te helpen Bijbels te leven in een digitale wereld. 

Voor meer informatie zie https://yona.nu/over/ 

Je herkent je in de volgende punten: 

 • verbindt mensen en organisaties
 • initieert ontwikkelingen in- en extern 
 • stuurt (vrijwillige) medewerkers aan
 • creëert financiële middelen
 • Kennis van mediagebruik en bij voorkeur ervaring in het bevorderen van toerusting en vorming van jongeren, volwassenen en opvoeders.
 • Creatief en flexibel.
 • Ontplooit in samenspraak met de kerngroep (waarin de strategische partners participeren) nieuwe initiatieven. 
 • Creëert breder draagvlak voor initiatieven. Betrekt experts en geïnteresseerden erbij. 
 • Weet verschillende visies en persoonlijkheden bij elkaar te brengen. In staat om mee te denken hoe een organisatie beschikbare kennis kan vertalen richting de eigen doelgroep.
 • Zorgt voor een goede marketing en positionering.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de diverse organisaties hoe zij hun boodschap zo goed mogelijk richting de eigen doelgroep kunnen communiceren. 

Wat vragen wij? 

 • Het onderschrijven van onze christelijke identiteit, de grondslag van onze organisatie (namelijk dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid) en een hartelijke verbondenheid met het gereformeerd belijden;
 • Verbondenheid met en een netwerk binnen de gereformeerde gezindte;
 • Affiniteit met toerusting op het gebied van mediagebruik;
 • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding of volgt een HBO- of WO-opleiding (bijvoorbeeld theologie);
 • Een transparante, heldere en correcte schriftelijke en mondelinge communicatie in zowel Nederlands als Engels;
 • Een werkhouding vanuit een professionele cultuur;
 • Persoonlijk leiderschap;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Aantoonbare ervaring in het opzetten van nieuwe activiteiten;
 • Flexibiliteit en goed kunnen afstemmen op verschillende visies; 
 • Ervaring met acquisitie en fondsenwerving; 
 • Onderzoekservaring en ervaring op het gebied van communicatie is een pré;
 • Flexibiliteit in werktijden: gemiddeld betreft het drie dagen per week. Omdat het veelal gaat om contacten met anderen, zal het verschillende dagen kunnen betreffen en soms ook avonden.

Salariëring

Het betreft een benoeming van 1 jaar. In de loop van het jaar wordt besloten of de benoeming een vervolg krijgt.

Salaris wordt in overleg bepaald, afgestemd op opleidingsniveau en ervaring van de sollicitant.

Inlichtingen

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met C. (Cornell) Heutink, voorzitter, cheutink@erdee.nl, 06 17 106 690 of B. (Bertine) Haverhals, secretaris, secretariaat@yona.nu, 06 26 686 909.

Sollicitaties

Je kunt je sollicitatie tot en met 31 oktober 2023 richten aan: Yona, t.a.v. B. Haverhals, secretariaat@yona.nu.