Yona iPhone (iOS) support

De iOS versie van de Yona app is nog niet officieel gepubliceerd in de appstore en alleen beschikbaar als beta. Helaas staat Apple het niet toe dat een app-bouwer toegang heeft tot de verbruiksdata van de apps op de telefoon. Wij weten dus niet welke apps actief zijn en hoe vaak en lang ze gebruikt worden. Wel kunnen we het onderliggende internetverkeer monitoren maar dit geeft geen zuiver beeld van de bestede tijd. Internetverkeer vanaf de smartphone naar sites die geclassificeerd zijn als no-go areas worden wel goed gedetecteerd alhoewel het mogelijk is dat https pagina’s op een ogenschijnlijk acceptabele site toch onacceptabele content kan bevatten en die worden dan mogelijk niet gedetecteerd. 

Samenvattend kan je de iOS app goed gebruiken om je doelen van no-go areas te halen en ook om buddy te zijn voor je vrienden. De hoeveelheid bestede tijd per categorie is echter niet zuiver omdat we dit, op dit moment, niet goed kunnen meten. Het development team onderzoekt de mogelijkheid om het Apple Mobile Device Management protocol te implementeren waarmee het wel mogelijk is om de tijd per app te meten

Stuur ons je vraag!

Heb je een vraag of wil je een bug melden? Stuur ons een bericht!