Porno is geen nieuw verschijnsel, het bestaat al eeuwen. Bestond het eerder uit tekenwerk, later volgden foto’s en inmiddels is porno realtime beschikbaar. Een vloed aan pornografisch materiaal heeft momenteel impact op zowel jongens als meiden. Het waart rond als een veenbrand, onder de oppervlakte. Maar daar waar het bovenkomt, blijkt de impact verwoestend te zijn.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw deden dr. Dolf Zillman en dr. Jennings Bryant (VS) onderzoek naar de impact van pornografisch materiaal op de overtuigingen van kijkers. De inzichten die zij opdeden zijn vandaag te combineren met andere onderzoeksgegevens en daardoor nog altijd relevant. Covenant Eyes signaleert op basis hiervan vijf invloeden waarmee pornografie impact heeft op je denken.

  1. Porno kijken doet seksuele bevrediging afnemen. Pornokijkers blijken minder behoefte te hebben aan intimiteit met hun geliefde. Ook projecteren zij de beelden die ze opdeden bij het kijken van porno op hun partner. Men verandert van ‘liefhebber’ in ‘gebruiker’.
  2. Porno kijken doorbreekt diepgaande verbinding in relaties. Intensief porno kijken heeft tot gevolg dat de waarde van het huwelijk en het krijgen van kinderen minder hoog wordt gewaardeerd. Ook blijkt seks meer gewoontegedrag te worden. Porno geeft namelijk geen beeld van wat werkelijke intimiteit inhoudt.
  3. Porno kijken verlaagt het beeld dat men koestert van vrouwen. De gedachte dat veel vrouwen zo gericht zijn op seksualiteit als de beelden van porno willen doen geloven, blijkt te blijven hangen in de hoofden van pornokijkers. Naomi Wolf van New York Magazine, zei daarover: ‘Vandaag zijn echte naakte vrouwen slechts slechte porno.’
  4. Porno kijken maakt ongevoelig voor geweld. Er treedt gewenning op ten aanzien van gewelddadige seksuele beelden. In 95% van de beelden reageren de mensen die geweld ondergaan neutraal of positief. Dit vormt het denken van de kijker.
  5. Porno kijken doet meer porno kijken. Na een langdurig experiment met een groep pornokijkers, bleken veel deelnemers daarna meer porno te kijken dan voor het experiment. Latere onderzoeken bevestigen dit. Porno kijken werkt verslavend.

Wil je meer weten over de impact van porno op je denken en handelen? Download dan gratis het eBook ‘Your brain on porn’, een product van CovenantEyes.