Yona voor ouders

Yona voor ouders.

Mijn ouders en ik…

hebben eigenlijk hetzelfde probleem: we gebruiken onze telefoon vaak onder het eten. Of als we met elkaar in gesprek zijn. De ouders van een van mijn vrienden hebben zelf geen smartphone. Ik denk dat ze geen idee hadden wat wij allemaal kunnen zien en doen op onze telefoons. Yona hielp met een avond voor onze ouders. Nu begrijpen ze beter waarmee wij op onze telefoon bezig zijn. En hoe ze zelf het goede voorbeeld kunnen geven.

Wil jij ook beter met je ouders over je telefoon kunnen praten? Nodig ons dan uit!

Aan de slag.

Yona programma.

#inspiratieles

Doe mee met

Yona Parents!

– Voor: Ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar

– Duur: 2,5 uur

Mijn ouders weten bijna niks over internet! Dat is handig, maar soms echt lastig. Mijn moeder denkt bijvoorbeeld dat je bij alle games mensen doodschiet. Ook zegt ze dat je van social media egostisch wordt, of onzeker, of jaloers. Maar ze weet niet eens hoe Instagram werkt!

Elk gezin en kind is anders,

welke keuze maakt u?

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes. Door keuzes te maken ontstaat er een gesprek, door regels te stellen ontstaat er ruimte, door de waarde achter de norm uit te leggen ontstaat er (hopelijk) begrip.

In de opdracht vanuit Gods Woord, Efeze 5 vers 15: Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

Stappenplan als ‘onderlegger’

 • Geeft overzicht in mogelijkheden
 • Informeert over de ‘voorwaarden’
 • Stimuleert een duidelijke keuze

Meer informatie

Geen mobiel tot bepaalde leeftijd

 • Meer rust in het gezin
 • Beter voor sociale ontwikkeling
 • Beter voor geestelijke ontwikkeling

Meer informatie

Samen een gezinsmobiel

 • Wel toegang, maar beperkt
 • Maximaal toezicht
 • Geleidelijk mediawijs

Meer informatie

Goed voorbeeld doet volgen

 • Zichtbare grenzen stellen
 • Nu bewust, later profijt
 • Voorleven is opvoeden

Meer informatie

Een mobiel onder toezicht

 • Bewust gebruik
 • Inzichten voor gesprek
 • Gelimiteerd toegang

Meer informatie

Weten wat er gebeurt.

Toezicht houden.

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes. Elke ouder wil het liefst toezicht houden en grenzen stellen voor zijn of haar kind. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te richten. Beseft u dat het geweten van uw kind het belangrijkste filter moet zijn? David is als voorbeeld gesteld, zoals geschreven staat in 1 Samuël 18: 14: En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen; en de HEERE was met hem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om toezicht in te stellen. De meest bekende systemen als Microsoft, Apple en Android hebben hier goede mogelijkheden voor. Deze gratis mogelijkheden beperken zich in grote lijnen wel op hun eigen systeem. Er zijn ook betaalde oplossingen om vanuit één programma alle merken te beheren.

Ouderlijk toezicht gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch van uw kind.

Toezicht op Apple

Google Family Link is een dienst waarmee ouders een beheerde Google-account voor hun kind aan kunnen maken.

Toezicht op Android

Covenant Eyes/Qustodio. Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met een smartphone of een tablet.

Toezicht op alle apparaten

Windows biedt vanaf Windows 7 een functie die ‘ouderlijk toezicht’ heet.

Toezicht op Windows