n het maandblad Nederlandse Stichting MBUMA zending van mei 2020 is een interview geplaatst met Keith Mpata, een van evangelisten in het Mbuma-ziekenhuis in Zimbabwe. Hij was in januari 2 weken te gast in ons land.

Keith (spreek uit Kiet) wordt gevraagd naar de verschillen tussen Nederland en Zimbabwe. Hierop antwoord hij ‘zonder twijfel zijn de verschillen in ontwikkeling tussen de 2 landen duidelijk. Opmerkelijk is het ook om te zien hoe de dagelijkse werkzaamheden gedigitaliseerd zijn. Een tik op een knop van de smartphone is genoeg. Wel handig, maar tot op zekere hoogte ook gevaarlijk omdat technologie ene afgod lijkt te zijn geworden. Ook Zimbabwe gaat dit niet voorbij. De apostel Paulus spoort ons aan: ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen’ (1 Kor. 6:12). Hoewel er hulpmiddelen zijn, die geoorloofd gebruikt mogen worden, beheersen ze ons gemakkelijk als ze teveel toegejuicht worden en zo onze afgoden worden.’ Tot zover Keith met een bijbelse waarschuwing!