In Zijn kracht kunnen ze vandaag hun abonnement op Netflix opzeggen. Vertel hen dat Hij bij ze zal zijn als ze alleen komen te staan Hij zal dat doen zoals Hij was bij de jongens in de vurige oven.

Onder de titel van ‘de eerste verzoeking van Jezus’ is op Netflix een film uitgebracht waarin de Heere Jezus naar voren komt als een homoseksueel, Zijn discipelen als losbandige gangsters, Maria de moeder van de Heere Jezus als een overspelige vrouw en de Naam van God de Vader door het slijk wordt gehaald. Toen tegen deze film 1,5 miljoen handtekeningen werden overhandigd aan Reed Hastings directeur van Netflix met het verzoek om dergelijke films te verwijderen weigerde hij dat en zijn antwoord was, dat deze film een comedy was waarom je moest kunnen lachen. Wat een ontzettende werkelijkheid. Lachen om de Heere Jezus als homoseksueel, lachen om Zijn discipelen als gangsters, lachen om Maria als prostituee.

Raakt u dit? Maar weet u wat het meest erge is? Dat meer dan de helft van onze refojeugd een abonnement heeft op Netflix en met dat geld wordt het vertonen van deze films mogelijk gemaakt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat onze jongeren meer naar Netflix kijken dan seculiere jongeren.

Is dat niet een hele aangrijpende werkelijkheid? Moeten we daar niet met elkaar diep over nadenken en ernstig met elkaar over spreken. Want hoe kan dit samengaan met het dienen van de Heere? Dat is toch onmogelijk. Wat heeft het kijken naar al die films voor invloed op denken en leven van onze kinderen? Bij het kijken naar films heb je een behagen in het zien van de zonden. Hoe kun je je tijd geven aan het kijken naar films waarin geweld, overspel, rijkdom en fout gedrag wordt verheerlijkt? Iemand, die zelf films maakt, heeft eens gezegd over films: “De film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom”. Is dat niet iets om goed over na te denken en legt hij hier niet de vingen op de zere plek?

Beseffen we wel dat het kijken naar zulke films niets anders is, dan wat de duivel van je vraagt: “Aanbidt mij en ik zal je alles geven wat je hart verlangt”. Het is voor hem buigen en in zijn wereld leven. Kijk dan eens even met me mee naar de drie vrienden van Daniël. Ook hen wordt gevraagd om te buigen voor het beeld dat Nebukadnezar heeft opgericht in het dal van Dura. Een immens en indrukwekkend gouden beeld van wel 30 meter hoog. Alle hooggeplaatsten uit de hele wereld moeten komen om voor dat beeld te buigen. Wanneer ze dat niet doen zullen ze in een brandende oven geworpen worden. Maar om ze het gemakkelijk te maken laat de koning eerst opzwepende muziek spelen om ze in vervoering te brengen, dan gaat het buigen veel gemakkelijker. Ziet u wat een middelen de duivel gebruikt om uw kinderen te verleiden? Hij bedreigt ze en zegt: als je niet buigt dan hoor je er niet meer bij. Hij verleidt ze met muziek om ze helemaal los te maken. Wat doen die jongens als er zo ontzettend veel druk op hen wordt uitgeoefend: Iedereen doet het, kom laat je meenemen door de muziek anders moet je het met de dood bekopen. Nee, o koning, wij zullen niet buigen.

Zullen onze kinderen dat ook zeggen? Niet in eigen kracht. Maar wel in de kracht van Hem, Die staande bleef toen Hem ook door de duivel gevraagd werd: “Aanbid mij”. Zijn antwoord was: “Gij zult de Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. In Zijn kracht kunnen ze vandaag hun abonnement op Netflix opzeggen. Vertel hen dat Hij bij ze zal zijn als ze alleen komen te staan Hij zal dat doen zoals Hij was bij de jongens in de vurige oven.’

Ds. A.A. Egas Chr.Geref. predikant te Damwoude