Keuzes maken.

Een mobiel onder toezicht

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes. Elke ouder wil het liefst toezicht houden en grenzen stellen voor zijn of haar kind. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te richten. Beseft u dat het geweten van uw kind het belangrijkste filter moet zijn?

Toezicht moet je instellen en vereist keuzes op cruciale punten waardoor het gesprek niet uit kan blijven.

Meer over de voordelen

De digitale wereld ontwikkelt heel snel, waardoor keuzes structureel geëvalueerd moeten worden.

Meer over de nadelen

Elk kind en jongere heeft behoefte aan duidelijkheid, elke ouder heeft behoefte aan een basis om op terug te kunnen vallen.

Adviezen

Voordelen

 • Het instellen van toezicht en filtering maakt de ouders bewust van de keuzes die er gemaakt kunnen en moeten worden.
 • Een filter beschermt de jongere zo goed mogelijk voor ongewenst gebruik.
 • Naast een filter is het belangrijk om ook Toezicht in te zetten om tijdslimieten, tijdzones etc. in te stellen. Ook is het mogelijk om te zien hoeveel tijd een kind aan welke app spendeert, welke apps er geïnstalleerd staan en er kunnen apps geblokkeerd worden.Als de smartphone een WiFi/4G verbinding heeft kun je ook zien waar de jongere zich bevindt.

Nadelen

 • Het gebruik van een filter en toezicht is beperkt, een jongere met verkeerde begeertes vind een oplossing om zijn begeertes in te vullen.
 • Het inzetten van een filter is niet voldoende, terwijl deze beleving en/of houding er wel is bij veel gezinnen. Er zijn spellen om mediagebruik op een positieve manier bespreekbaar te maken. Kijk hiervoor op de pagina Tips – Spellen

Adviezen

 • Bepaal voor u als ouders duidelijk wat een kind nodig heeft en wat u wilt toestaan op de smartphone. Verdiep u in de populaire apps en neem een duidelijke stelling wat u wel of niet nuttig/acceptabel vindt. Het stimuleren van het geweten en het bewust maken van een verantwoordelijk gebruik is en blijft belangrijk. Ook kan hier de opvoedhandreiking bij helpen.
 • Spreek duidelijk af, en leg het eventueel vast, dat u als ouders ten allen tijde inzicht krijgt in het gebruik en bijv. in de Whatsapp groepen. Wanneer u dit vanaf de start duidelijk afspreekt heeft een kind/jongere hier minder of geen moeite mee.
 • Stel toezicht in om het gebruik van de smartphone te beperken en gebruik de mogelijkheid om de toegestane apps/functionaliteiten vrij te geven. Op de pagina Toezicht houden kunt u hierover de informatie vinden.
 • Ook is het mogelijk om met twee gebruikers op een smartphone te werken, bekijk de volgende tip.
 • Het inzetten van een filter en toezicht vereist structurele evaluatie en het in gesprek blijven met de kinderen. Ook met een filter is het belangrijk om als ouder op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Met alleen het instellen van een filter en toezicht bent u niet klaar.
 • Zorg dat er gebruik gemaakt wordt van alternatieven om een goede balans te stimuleren in de digitale wereld.
 • Zorg dat de apparaten in huis gefilterd zijn en dat er beheer gedaan kan worden op basis van tijd en inhoud.
 • Zorg dat u als ouders niet alleen staat, een oudercollectief kan bijdragen aan het ‘schouder aan schouder staan’. Dit wordt bij voldoende animo vanuit de gemeente georganiseerd.
 • Er zijn los van uw keuze ook algemene tips te vinden, kijk hiervoor op de pagina Tips.