• Presenteert het kind zich online net als in het echte leven of schept het een dubbel leven op social media
 • Sta met name jongere kinderen niet toe om online vrienden te worden met mensen die het kind ook offline kent.
 • In de online wereld is niet alles zichtbaar, spreek met u kind af dat bijv. Snapchat of Instagram niet gebruikt mogen worden omdat veel zaken niet zichtbaar of terug te kijken zijn.
 • Een open verhouding met uw kind is belangrijk. Hier moet u in investeren door o.a. met het kind mee te leven en onderbouwing te geven in de vragen die het kind heeft. Dit betekent dat er ook verdieping nodig is om op hoofdlijnen kennis van zaken te hebben. Vanuit deze open verhouding is het belangrijk om te werken aan bewustwording en gewetensvorming, de basis wordt gelegd door open vragen te stellen en geïnteresseerd te zijn. De waarde achter de norm uit te leggen en te zorgen dat het kind dit ook belangrijk vind. Hierin is het ook belangrijk dat het kind dit ook in uw eigen leven terug ziet door het vermijden van verleidingen en open te zijn over eigen zwaktes en begeertes van het hart.
 • Zet in op een open mediagebruik en spreek af dat u ten allen tijde inzicht mag vragen in het smartphone gebruik, zet het desnoods in uw agenda als herinnering.. Gebruik eventueel één van de spellen om op een positieve manier in gesprek te blijven.
 • Probeer in het gesprek ook de thema’s te bespreken die gevoelig kunnen liggen, als pesten, groepsdruk, inhoud, gewelddadige spellen etc. Probeer ook de Bijbel te laten spreken over hoe we als christen om moeten gaan met de online wereld. Matigheid zou hierin een sleutelwoord kunnen spelen.
 • Zorg dat u kunt zien wat uw kind doet en bepaal wat uw kind mag, door middel van software in te stellen op de smartphone van uw kind, zie hiervoor de pagina Toezicht houden.
 • Wees hierin ook consequent en geeft geen gelegenheid om hier wekelijks/maandelijks aan te wijzigen waardoor uw kind de aanleiding heeft om herhaaldelijk op de afspraken terug te komen. Wees wel bereid om afspraken over langere tijd te evalueren en waar nodig aan te passen, een kind blijft niet ‘klein’ en moet opbouwend meer verantwoordelijkheid kunnen dragen.
 • Een bruikbaar voorbeeld kan zijn om de smartphone te vergelijken met het besturen van een auto: In een auto wordt veel veiligheid gebouwd om er op een veilige manier gebruik van te maken, deze beveiliging is opgebouwd uit verschillende facetten en technieken. Door de ontwikkelingen van technieken en het bewust worden van gevaren, wordt deze beveiliging ook continu doorontwikkeld. Desondanks wordt er ten allen tijde uit gegaan van een verantwoord gebruik van de bestuurder, een rijbewijs is de basis om een auto te mogen besturen. Wanneer de bestuurder een gevaar op de weg is wordt zijn rijbewijs afgenomen.
 • Bespreek met uw kind wat het aantal reacties en likes met hem doet.
 • Bespreek met uw kind of zijn manier van reageren op anderen beïnvloed wordt door het aantal reacties/likes dat hij zelf krijgt.
 • Probeer bij uw kind te ontdekken of zijn manier van reageren sterk beïnvloed is door de ontvangen reacties en bespreek dat met hem.
 • Als uw kind vlogt(uitleg vlog), bespreek dan met hem de inhoud en het effect van de meest populaire vlogs. Als uw kind vlogs van anderen volgt, bespreek dan de inhoud van de meest populaire vlogs.
 • Als uw kind zich bezighoudt met programma’s (games, films, tv-series) rond het aankleden, opmaken van modellen, ga in gesprek en ontmoedig of verbied dan het gebruik daarvan.
 • Als uw kind trots wordt door spelen van games met een sterk competitie-element, stimuleer dan het spelen van games waar geen winnaar aan te pas komt.
 • Bespreek met uw kind WhatsApp-gesprekken van groepen en beoordeel samen welke groepseffecten daarin zichtbaar worden. Stimuleer uw kind om binnen programma’s als WhatsApp terughoudend te zijn in groepsgesprekken en de voorkeur te geven aan een-op-een contacten.
 • Voor uitgebreide adviezen verwijzen wij u naar de uitkomst van de test die u gratis kunt doen op mediaopvoedwijzer.nl