Het schermwijze gezin, Andy Crouch | 9789058041760 | Boeken | bol.com

Andy Crouch

Het schermwijze gezin. Technologie een goede plek geven in huis, uitgeverij Plateau https://www.vuurbaak.nl/product/het-schermwijze-gezin/

Wie willen we zijn als familie? Brengt technologie ons dichterbij of juist verder van dat doel waar we zo bewust voor willen staan? Belangrijke besluiten voor een schermwijs gezin gaan over het bepalen van onze identiteit, en vervolgens over de inrichting van onze leefomgeving, en de indeling van onze tijd.

Tien principes voor een gezond gezinsleven vormen de structuur van dit boek over keuzes rond digitale media. Deze principes beschrijven de volgende keuzes: bewust groeien in wijsheid en moed, creëren moet voorgaan op consumeren, regelmaat en maat houden door apparaten uit te zetten (“uur per dag, dag per week, week per jaar”), slapen gaat voor apparaten, “geen schermen voor je tiende”, media gebruiken met een doel en niet zinloos, tijd in de auto is tijd om te praten, toegang hebben tot elkaars wachtwoorden en tot de apparaten van kinderen, samen zingen, en er volledig zijn voor elkaar!

De schrijver spiegelt zijn eigen gezinsrealiteit, door een “Family Crouch reality check” aan het eind van elk hoofdstuk te schrijven, om na te gaan of zijn principes uitvoerbaar zijn. Waarbij de werkelijkheid vaak vertelt dat ondanks onze voornemens, de door beeldschermen gedomineerde werkelijkheid een uitdaging zal blijven om onze doelen te bereiken. Maar tegelijkertijd is daar de winst van het vinden van onbetaalbare dingen, de tijd met het kind, of het zeven minutengesprek dat de ruimte vrijmaakt voor gesprek op een dieper niveau over het wezenlijke. Dit boek maakt bewust van het virtuele, en moedigt aan op de weg naar het echte leven.