yona cath

Catecheseles

(45-60 min)

  • Opening catecheet (10 min.)
  • Een confronterende reis door de apps die jongeren gebruiken, in combinatie met ervaringsverhalen en bezinning hierop. (30-45 min)
  • Afsluiting (5 min.)

Onze catecheet

heeft veel verstand van de Bijbel en de geloofsleer, maar niet zoveel van online media. Daarom was het fijn dat hij Yona uitnodigde bij de behandeling van de tien geboden. Want daardoor konden we aan de hand van de tien geboden nadenken over mediagedrag. Zo spraken we samen over het gebruik van Gods Naam, over seksualiteit en over leven en dood in films.”

Yona stuurde een spreker?

naar onze gemeente die heel goed aansloot bij de manier waarop wij denken. Daardoor konden de dominee en de Yona-spreker elkaar aanvullen, maar was er tegelijkertijd een heel open gesprek in de groep. “Moeten we vaker doen”, zo zeiden we na deze catecheseles tegen elkaar.

Ik vond het leerzaam

om met Yona in de spiegel te kijken van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over ons mediagedrag? En waar moet ik grenzen stellen, om niet over Gods grenzen heen te gaan? En toen het mis ging, was er nog een weg terug? Zelfs het gesprek over verslaving ging Yona niet uit de weg. Want pornoverslaafden, die vind je ook in mijn vriendengroep. We praten daar niet zo snel over, maar deze avond waren we eerlijk. Mooi is dat. Samen kwetsbaar.

De inhoud van de Yona-catecheseles

vond ik heel goed aansluiten bij actuele ontwikkelingen. Met een Bijbelse boodschap en tegelijkertijd voluit actueel. Ik merk dat de bewustwording die ik hierbij opdeed nog dagelijks in mijn gedachten is. Juist als ik voor keuzes sta in mijn mediagedrag.

Wat vindt de rest?

“Toerusting van jongeren

door Yona is waardevol. Allereerst, alle inspanningen op dit gebied zijn belangrijk. Digitale media hebben een enorme invloed op jongeren op weg naar volwassenheid. Veel ervan trekt hen weg van God en Zijn Woord. Yona-toerusting kan voor jongeren een middel zijn om staande te blijven. Bovendien: Yona probeert een “voor en door jongeren” beweging te zijn. Dat blijkt werkzaam, mits de Heere het zegent.”

L. van der Tang

Ouderling, Ger. Gem. in Ned. Rhenen

“Ter afsluiting van een catecheseizoen

nodigden wij (vijf GB-predikanten uit Hervormd Katwijk) Steven Middelkoop namens Yona uit om met de catechisanten in gesprek te gaan over media-gebruik. Ons inziens een zeer aangelegen thema. Het werd een openhartige en indringende avond. Naast een helder en instructief verhaal was er ook een persoonlijke, geestelijke toespitsing die werkelijk ‘binnenkwam’. Aanbevolen!”

Ds. C.H. Hogendoorn

Predikant, PKN Katwijk aan Zee

Mee doen?

Aanmelden voor dit Yona label?
Neem contact op met Barbera Bakker (Yona Adviser)

Ik wil dit delen!

We houden contact

E-mail:

info@yona.nu

LinkedIn:

/yona-foundation

Instagram:

/Yona Foundation

Youtube:

/Yona Foundation

Yona helpt jong en oud om het internet en (social media) apps op een bewust en verantwoorde manier te gebruiken. Zo besteed je niet langer teveel tijd aan Instagram of online shopping en kun je in gesprek gaan over een verslaving aan online gokken of porno.

Contact

Meer weten over Yona, de initiatiefnemers of onze doelstelling? Neem contact met ons op via:

Post: Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn

info@yona.nu

NL36 INGB 0006 7912 15

t.n.v. Yona Foundation (ANBI)

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Yona? Meld je dan aan.