Keuzes maken.

Geen mobiel tot bepaalde leeftijd

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes. Elke ouder probeert het beste te zoeken voor zijn of haar kind. In onwetendheid of onder groepsdruk worden er soms belangrijke keuzes gemaakt. De keuze om u kind geen smartphone te geven tot een bepaalde leeftijd is goed om te overwegen.

De smartphone is breed geaccepteerd, maar zonder smartphone kunnen we beter opvoeden tot Gods eer.

Meer over de voordelen

Doordat de smartphone breed geaccepteerd is, wordt deze keuze niet als makkelijk ervaren.

Meer over de nadelen

Het is belangrijk om als ouders niet alleen te staan, een oudercollectief kan bijdragen aan het ‘schouder aan schouder staan’.

Adviezen

Voordelen

 • Door alternatieven te bieden wordt het sociale karakter in het gezin behouden en is het eenvoudiger om grip op de kinderen te houden.
 • Het is wetenschappelijk bewezen dat frequent gebruik van de smartphone effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Concentratie, geheugen, wijsheid, fysiek, verslaving etc. worden negatief beïnvloed.
 • Hierdoor is het makkelijker om andere afgoden buiten de deur houden, als bijv. (pop)muziek, films en sportverdwazing.
  Hiermee voorkom je als ouders dat er later spijt ontstaat dat de kinderen te vroeg een smartphone hebben gekregen.
 • De negatieve invloeden van de digitale wereld bereiken onze kinderen minder snel.
 • Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, waardoor ouders een kind in onwetendheid beperkt of niet kunnen toerusten, zonder smartphone minder machteloosheid in de opvoeding.
 • De pubertijd is een kwetsbare tijd voor jongeren, de invloeden van het internet zijn negatief voor de ontwikkeling van jongeren op sociaal en geestelijk terrein.
 • Zonder smartphone kunnen we onze doopbelofte ‘beter waar maken’ en onze kinderen opvoeden tot Gods eer.

Nadelen

 • Jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen het lesrooster minder snel inzien.
 • Jongeren kunnen minder snel met elkaar in contact komen en iets afspreken.
 • Jongeren worden zo niet of nauwelijks voorbereid op het omgaan van deze media (een tegenargument: een 12 jarige kan ook nog geen autorijles nemen om op 18 jarige leeftijd te kunnen rijden).
 • Ouders komen tegenover hun kinderen te staan. Het is erg belangrijk om goed de waarde achter de norm te kunnen uitleggen. Als het alleen een kwestie is van ‘ je mag niet’ dan brengt dit veel negativiteit met zich mee, het is belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven(een oudercollectief kan bijdragen aan minder negativiteit en meer begrip en steun).
 • Het alleen maar afwijzen zorgt voor jongeren die stiekem gedrag gaan vertonen.

Adviezen

 • Neem geen beslissing onder druk van anderen of de omgeving, tegen eigen geweten in, dit is geen goede basis om een dergelijk belangrijke beslissing te nemen. We zijn allen geroepen om verantwoordelijkheid te nemen en ons bekwaam te maken om een goede beslissing te kunnen nemen.
 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op hoofdlijnen, dit is belangrijk om de opgroeiende generaties kinderen/jongeren een goede mediaopvoeding te geven. Ook kan hier de opvoedhandreiking bij helpen.
 • Zorg dat er gebruik gemaakt wordt van alternatieven om een goede balans te stimuleren in de digitale wereld.
 • Zorg dat de apparaten in huis gefilterd zijn en dat er beheer gedaan kan worden op basis van tijd en inhoud.
 • Wees u bewust dat alleen een filter o.i.d. niet voldoende is, het geweten moet gevormd worden. Hier is gesprek voor nodig. Er zijn ook spellen om mediagebruik op een positieve manier bespreekbaar te maken. Kijk hiervoor op de pagina Tips – Gesprek
  Zorg ervoor dat u als ouders niet alleen staat, een oudercollectief kan bijdragen aan het ‘schouder aan schouder staan’. Bij voldoende animo wordt dit vanuit de gemeente georganiseerd.
 • Er zijn los van uw keuze ook algemene tips te vinden, kijk hiervoor op de pagina Tips.