Keuzes maken.

Samen een gezinsmobiel

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes. Zou een gezinsmobiel een oplossing kunnen zijn voor een bepaalde leeftijdsfase? De kinderen krijgen de mogelijkheid en worden op deze wijze geleidelijk aan mediawijs gemaakt. Het is een haalbare keuze maar het vereist van de ouders de nodige inzet.

Beperkte mogelijkheden, een natuurlijk filter en samen in gesprek om zo geleidelijk mediawijs te worden.

Meer over de voordelen

Bereikbaarheid is beperkt. Zonder een goed dialoog kan een jongere stiekem gedrag gaan vertonen.

Meer over de nadelen

Duidelijke afspraken en uitleg waarom deze keuze gemaakt is, zijn belangrijk om te laten slagen.

Adviezen

Voordelen

 • Het centrale gebruik zorgt ervoor dat iedereen bereikbaar is via social media als je thuis bent.
 • Een gezinsmobiel wordt ‘natuurlijk gefilterd’ gezien iedereen van elkaar kan zien wat er gebeurt.
 • Een gezinsmobiel met meerdere gebruikers vraagt structuur en duidelijk beleid, wat positief aan de opvoeding kan bijdragen. Ook voorkomt het frequent gebruik.
 • De kinderen krijgen wel de mogelijkheid en worden op deze wijze geleidelijk aan mediawijs gemaakt waardoor ze op latere leeftijd beter toegerust zijn om zelf een smartphone te gebruiken.

Nadelen

 • Bereikbaarheid is beperkt, wat een voordeel is maar een jongere kan dit nadelig ervaren.
 • Het is niet mogelijk om via de smartphone privé gesprekken op te zetten, hier zijn wel alternatieven via de laptop/pc voor te gebruiken.
 • Wanneer deze oplossing niet goed besproken is in het gezin, kan een jongere stiekem gedrag vertonen.

Adviezen

 • Stel het gebruik van een smartphone zolang mogelijk uit en begin onder toezicht een gezinsmobiel. Spreek duidelijk af en leg het eventueel vast dat u als ouders ten allen tijde inzicht krijgt in het gebruik en bijv. in de Whatsapp groepen. Wanneer u dit vanaf de start duidelijk afspreekt heeft een kind/jongere hier minder of geen moeite mee. De behoeftes van een kind veranderen, het is belangrijk om in gesprek te blijven.
 • Bepaal voor u als ouders duidelijk wat een kind nodig heeft en wat u wilt toestaan op de smartphone. Verdiep u in de populaire apps en neem een duidelijke stelling wat u wel of niet nuttig/acceptabel vindt. De jongere zal een leeftijd bereiken waarop hij zelf een smartphone in bezit zal hebben. Het stimuleren van het geweten en het bewust maken van een verantwoordelijk gebruik is en blijft belangrijk. Ook kan hier de opvoedhandreiking bij helpen.
 • Stel toezicht in om het gebruik van de smartphone te beperken en gebruik de mogelijkheid om de toegestane apps/functionaliteiten vrij te geven. Op de pagina Toezicht houden kunt u hierover de informatie vinden.
 • Zorg dat er gebruik gemaakt wordt van alternatieven om een goede balans te stimuleren in de digitale wereld.
 • Zorg dat de apparaten in huis gefilterd zijn en dat er beheer gedaan kan worden op basis van tijd en inhoud.
 • Zorg ervoor dat u als ouders niet alleen staat, een oudercollectief kan bijdragen aan het ‘schouder aan schouder staan’.
 • De gezinsmobiel is ook in een andere variant in te zetten, de app-mobiel. Elk kind dat in aanmerking komt heeft een eigen smartphone, alleen te gebruiken voor Whatsapp en app voor het school en huiswerkrooster. De app-mobiel heeft een vaste plek in huis en is beperkt en bij voorkeur op vaste tijden te gebruiken. De app-mobiel is een zelfde smartphone die je overal tegenkomt, alleen wordt er d.m.v. Toezicht houden dusdanig veel beperkingen opgelegd dat de app-mobiel alleen gebruikt kan worden voor bijv. Whatsapp, Zermelo en Magister. Op de vooraf afgesproken tijden dat de jongere thuis is.
 • Ook is het mogelijk om met twee gebruikers op een smartphone te werken, bekijk de volgende tip.
 • Er zijn los van uw keuze ook algemene tips te vinden, kijk hiervoor op de pagina Tips.