De bril waardoor je kijkt naar de werkelijkheid om je heen wordt bepaald door de manier waarop je gevormd wordt. Vandaar dat allerhande voorlichters en verleiders zich inspannen om je aandacht te trekken en indien mogelijk te be?nvloeden.

Zo ook de porno-industrie. Tot voor kort stonden er allerhande pornobladen in de schappen van de kiosk. Dit aantal neemt gestaag af. Het bekende blad Playboy meldde recent (2015) in de media dat de Amerikaanse versie van het magazine stopt met het publiceren van naaktfoto?s, omdat deze ?achterhaald? zijn. Uitgever Hugh Hefner: ?Je bent een klik verwijderd van elk ?XXX? dat je je kunt voorstellen. Dus het is achterhaald in dit stadium.?

Blijkbaar verschoof de porno-markt van print naar digitaal. Daarmee spraken de verleiders vanuit de porno-industrie nieuwe doelgroepen aan, waaronder christelijke jongeren. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de christelijke jongens ervaring heeft met porno-kijken en 30% van de meiden. Dit wil niet zeggen dat ze allemaal verslaafd zijn. Zo?n 45% van de jongens geeft aan (na een eerdere ervaring met porno) er los van te zijn en de verleiding niet meer als dwingend te ervaren. De rest raakt geregeld verstrikt in het web van verleiding, van ??n keer per maand tot meerdere keren per week. Bij meiden ligt dit anders, van hen geeft 70% aan geen enkele ervaring te hebben opgedaan met pornokijken, terwijl het grootste deel van hen die ooit porno keken daar weer mee stopten. Blijkbaar hebben we het hier met name over een jongensprobleem. (Onderzoek: dr. Hans van Dijk, Tilburg University)

Omdat pornokijken een verslavend karakter heeft, door de vicieuze cirkel van schaamte en verlangen, lukt het velen niet om er een punt achter te zetten. Zoals een jongen aangaf: ?Ik voel me schuldig, belijd het voor God en vraag om vergeving. Maar het lukt me niet er los van te komen. Ik zit gevangen.? Herkenbaar? Breng zonden ?in het licht?, door het met iemand te delen die je werkelijk vertrouwt. Om zo samen een uitweg te zoeken. Vrij van porno.

Tot het moment dat de gratis Yona-app uit komt, verwijzen we naar X3watch, voor het delen van je online gedrag met een buddy: X3watch

1