• Maak afspraken waar de smartphone voor gebruikt gaat worden en ook wanneer en hoelang.
  • Stel toezicht in op deze afspraken beheersbaar te houden.
  • Wilt u het kind een Android toestel geven dan werkt Familylink goed om toezicht in te stellen. Gebruikt u als ouder zelf een iPhone, ook hier is Familylink voor beschikbaar. Krijgt het kind een iPhone, dan is het handig dat u zelf ook een iPhone hebt want anders kunt u geen toezicht instellen.
  • Stel het gebruik van een data(4G/5G) abonnement zolang mogelijk uit. Hierdoor is u kind enigszins beperkt in het gebruik en afhankelijk van een WiFi netwerk.
  • Bepaal hoeveel kosten er maandelijks gemaakt mogen worden om te kunnen bellen/bereikbaar zijn via een Prepaid tegoed. Een Prepaid tegoed is met een bepaald bedrag op te waarderen, op = op dit werkt voor een kind goed i.p.v. onbeperkt en achteraf een hoge rekening.
  • Een smartphone kost al gauw € 100-200, als het apparaat defect is, wie is er verantwoordelijk?
  • Maak afspraken over wanneer de smartphone niet gebruikt mag worden. Suggesties: Kerk, catechisatie, JV, visites, onder het eten, tijdens huiswerk, slaapkamer, in het verkeer.