Jongeren raken steeds vroeger
vertrouwd met nieuwe media:
smartphone, Insta, films en online
games. Hoe kun je je kind leren
maat te houden en, waar nodig,
nee te zeggen? God geeft ons Zijn
wetten, als een veilige ‘vaargeul’, als
leefregels die ons willen beschermen tegen schipbreuk.
Maar vooral geeft Hij ons in Zijn Zoon een Loods
Die Zijn wet in ons hart wil schrijven.

Een brochure die actueel blijft..