Hebtcu zich ook weleens geërgerd aan de hoeveelheid tijd die uw kind op een pc doorbrengt? Het ‘ik ben zo klaar’ duurt vaak langer dan gedacht. En omdat je als ouder niet altijd in de buurt van een pc bent, zou je soms een hulpmiddel willen hebben die de tijd bewaakt. Zo’n hulpmiddel is er. Deze handleiding geeft een handreiking voor bewaking van (o.a.) de tijd die achter de pc besteed wordt.

De (technische) hulpen die er zijn, zijn bijvoorbeeld programma’s. Programma’s waar je o.a.grenzen kunt stellen aan de hoeveelheid tijd die een kind achter de pc zit. Of de hoeveelheid tijd die online besteed mag worden, of welke website wel of niet bezocht mogen worden.

Desoftware waarmee gebruik van een pc mee beperkt kan worden, scharen we onder de titel ‘ouderlijk toezicht’. Voorbeelden van zulke programma’s zijn: ‘Convenant Eyes’, ‘Net Nanny’, Quostodio, ‘Windows ouderlijk toezicht’en vele anderen.

Deze handleiding beperkt zich tot het programma ‘Windows ouderlijk toezicht’, omdat deze functie standaard aanwezig is in Windows en gratis is.Andere ‘ouderlijk toezicht’ (Engels: parental controls) software is veelal betaald.