Kort geleden maakte het CBS (Centraal Bureau Statistiek) cijfers bekendvan een mediaonderzoek onder jongeren. Wat bleek?

Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar maakt 95% bijna dagelijks gebruik van het internet.

Dit onderzoek wordt sinds 2012 elk jaar opnieuw gedaan. In de afgelopen zes jaar zien we een grote verschuiving. Waar jongeren in 2012 net zoveel gebruik maakten van een computer als van een smartphone, is dat nu wel anders. Jongeren gebruiken nu veel meer de smartphone in plaats van de computer. De grootste reden hiervoor is de technologie. Smartphones werden in de loop van de jaren steeds beter, waardoor het apparaat steeds meer functies van de computer overnam.

Wat bleek nog meer uit dit mediaonderzoek?

Meisjes maken meer gebruik van sociale netwerken zoals Instagram dan jongens. Bij andere platformen zoals Snapchat en WhatsApp is datniet zo. Jongens maken wel veel meer gebruik van computers dan meisjes. Waar dat mee te maken heeft? Met gamen, bijvoorbeeld.

We zien dus een verschuiving van computergebruik naar smartphonegebruik. Wat vind jij hiervan?

Deze verschuiving heeft best grote gevolgen voor ons echte leven. Een computer draag je niet de hele dag met je mee, een smartphone wel. Door deze verschuiving zijn we daarom ook steeds meer en veel vaker online. Zitten we met elkaar niet teveel online?? Zit jij niet teveel online? Het is belangrijk om je telefoongebruik gedoseerd te houden, vooral op bepaalde momenten. In het verkeer is een telefoon een absolute no go. Het is levensgevaarlijk om een telefoon te gebruiken tijdens het autorijden. Terecht dat de boetes zo hoog zijn. Op de fiets is het ook gevaarlijk. Je hebt geen overzicht op de omgeving, en je zult dus niet adequaat kunnen reageren op een gevaarlijke situatie. Voor je echte sociale leven is het ook niet goed. Stimuleer je vrienden en vriendinnen daarom ook op dit gebied. Ga samen voor gezond telefoongebruik!