Jongeren uit Nederland blijken opnieuw tevreden over hun leven. Meer dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Dit blijkt uit het nieuwe HBCS-rapport, een onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd door Trimbos en CPS. Aan dit HBSC-onderzoek namen in de jaren 2017/2018 meer dan 200.000 scholieren van 11, 13 en 15 jaar uit 45 landen deel.

Jeugdonderzoeker en onderzoeksprojectleider Gonneke Stevens meldt dat jongeren in Nederland naar verhouding met leeftijdgenoten minder online zijn: ‘Belangrijker nog is het resultaat dat het percentage jongeren dat gekarakteriseerd kan worden als problematisch social-mediagebruikers nergens zo laag is als in Nederland.’

Niet alleen ten aanzien van onlineverslavingen komt Nederland er goed af, maar ook op andere gebieden laten jongeren minder verslavend gedrag zien. ‘Afgezet tegen hun Europese leeftijdgenoten roken en drinken Nederlandse 11- en 13-jarigen in 2017 aanzienlijk minder dan gemiddeld. Dat geldt niet voor de 15-jarige Nederlanders: die roken en drinken bijna net zo veel als Europese leeftijdgenoten. Het cannabisgebruik van Nederlandse jongeren ligt bovendien iets boven het gemiddelde.’

Check hier de factsheet van het Sociaal Cultureel Planbureau.