Iedereen in de klas speelt Tanki Online, dus Rick wil dat ook. En Sarah kijkt ineens naar Youtube-filmpjes van Buurman en Buurman,
want die kijkt buurmeisje Lara ook. Zodra kleuters uitgroeien tot echte schoolkinderen, zijn er steeds meer invloeden van buitenaf
merkbaar in het gedrag van kinderen. Het loslaten van kinderen is eigenlijk heel in het klein al begonnen en de eerste
gezinsdiscussies zijn een feit.

Als het gaat over de mediaopvoeding zijn de jaren van het schoolkind kansrijke jaren te noemen. Kinderen zijn ontvankelijk voor de
attituden in mediagebruik die ouders vanuit de Bijbel leren. De gewetensvorming van deze jaren is een basis voor het hele leven,
al is daar op het moment zelf niet altijd veel van te zien. Schoolkinderen maken daarnaast een grote ontwikkeling door op
sociaal-emotioneel gebied, waarbij vriendjes en vriendinnen steeds belangrijker worden in hun leven. Games met een
digi-friend en samenwerkingsspellen spelen hierop in. Daar zal in deze handreiking op in worden gegaan, zie het PDF bestand.

Deze handreiking is ook als boekje te bestellen, klik hier om te bestellen