In deze handreiking worden praktische tips over mediaopvoeding gegeven, bezien vanuit de specifieke ontwikkeling die
schoolkinderen doormaken. Daarnaast benadrukt de handreiking het belang om vanaf jonge leeftijd in de opvoeding in alles
te werken aan het meegeven van een christelijke levenshouding aan onze kinderen. Want deze levenshouding is bepalend voor
de manier waarop het kind (later) zal handelen en nieuwe media zal gebruiken. Kinderen ontwikkelen deze levenshouding door
steeds te kijken naar de manier waarop ouders, verzorgers, andere opvoeders en andere kinderen media gebruiken. Omdat het
mediagebruik van deze personen kan verschillen is het gesprek over Bijbels mediagebruik een belangrijk onderdeel
van de mediaopvoeding. De handreiking is in PDF te downloaden.

Deze handreiking is ook als boekje te bestellen, klik hier om te bestellen