Waarom hebben tablets, smartphones en computers zo’n aantrekkingskracht op (jonge) kinderen? Onder welke voorwaarden kan het
gebruik van digitale media mooie effecten hebben op de ontwikkeling van en het contact met jonge kinderen? Hoe voorkom je dat
ze als zoethouder worden gebruikt en misschien wel een belangrijkere opvoeder dan jijzelf worden? Vragen te over als het gaat
over mediagebruik en het jonge kind.

De baby-, dreumes-, peuter- en kleutertijd waar het in deze handreiking over gaat, vormt een belangrijke ontwikkelingsfase.
Kinderen leren zich hechten aan voor hen belangrijke volwassenen, de ontwikkeling van een eigen identiteit begint en het eerste
contact met leeftijdgenoten wordt gelegd. Vooral het ontdekken van de wereld door alle zintuigen staat centraal. De hersenen
hebben vooral behoefte aan fysieke ervaringen. Dat betekent dat mediagebruik moet worden beperkt. Hoe en wanneer? Daar zal in
deze mediahandreiking op in worden gegaan, zie het PDF bestand.

Deze handreiking is ook als boekje te bestellen, klik hier om te bestellen