Jongeren en media; een combinatie waar niet iedere opvoeder gelukkig van wordt. Op een wat cynische toon wordt er over
‘screenagers’ gepraat i.p.v. ‘teenagers’.Is het echt zo dat jongeren vergroeid zijn met hun scherm? Wat trekt hen?
Waarom boeit de online omgeving zo? Hoe past dit in hun ontwikkeling en op welke manier kunnen opvoeders hieraan richting
geven? De tienerleeftijd, in deze handreiking gaat het over jongeren van 11 tot 16 jaar, is een fase waarin jongeren een
belangrijke ontwikkeling doormaken. Ze leren vaardigheden aan die bepalend zijn voor hun toekomst. Ze ontdekken de
grondhouding waarmee zij als christen in het leven staan. Kortom: als het gaat om de combinatie media en opvoeding is de
tienerleeftijd niet alleen een leeftijd van ‘gedoe’, maar ook een kans om een jongere een verantwoord burger, leerling,
dienaar en pelgrim te maken; op weg naar een beter Vaderland. Het doel hiervan is dat een jongere, als schepsel van God,
op een goede manier gebruik leert maken van de middelen die God gegeven heeft en in zijn of haar omgeving een zoutend zout
en een lichtend licht zal zijn. De handreiking is in PDF te downloaden.

Deze handreiking is ook als boekje te bestellen, klik hier om te bestellen