Christenouders nemen bij gewetensvorming de waarden en normen in Gods Woord als uitgangspunt. Ze zullen proberen hun kind te leren om daarnaar te leven. „Kun je dit doen als je denkt aan de Tien Geboden?” Uiteindelijk moet een kind zelf leren keuzes te maken. Schuldgevoel speelt een rol als het niet handelt naar zijn gevormde innerlijke besef van goed en kwaad.