Valt het jou ook op dat veel fietsers met hun telefoon bezig zijn onderweg? We weten allemaal dat  een telefoon op de fiets gevaarlijk is. De politie bekeurt niet voor niets met 95 euro boete voor deze actie. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor fietsers. Ook het gebruiken van een telefoon tijdens het autorijden is heel gevaarlijk. Maar wat kan er precies gebeuren?

Wanneer je je telefoon pakt, heb je geen aandacht meer voor het verkeer. Hierdoor kunnen de verschrikkelijkste ongelukken ontstaan. Stel dat je iemand invalide rijd, omdat je even je WhatsApp checkt! Dat is iets waar je je hele leven door achtervolgd wordt. En denk ook aan je eigen veiligheid. Je kan ook zelf aangereden worden!

Gelukkig vindt driekwart van de Nederlanders het gevaarlijk om een telefoon in het verkeer te gebruiken. Maar toch gebruikt 60% van de Nederlanders zijn of haar telefoon in het verkeer. Het is dus eigenlijk nog heel gevaarlijk op de weg. Maak jij het verkeer veiliger? Gebruik alleen je telefoon op momenten dat je niet aan het verkeer deelneemt. Dat voorkomt een hoop narigheid. En elke keer als je je telefoon pakt als je in het verkeer rijdt, vraag je dan: waarom doe ik dit eigenlijk? Is het de risico’s waard?