Jongeren zitten momenteel massaal thuis in verband met het rondwarende corona-virus, zo blijkt uit onderzoek van Mediatest. Zij vermaken zich daar met het volgen van schoollessen via Zoom, appen met vrienden en allerhande onlineactiviteiten. Via het nieuws blijft een groot deel van de bijna 600 ondervraagde jongeren op de hoogte van de ontwikkelingen buitenshuis. Overigens vindt ongeveer de helft van hen dat te veel nieuws over het corona-virus gaat.

Van de studerende jongeren werkt momenteel 78% thuis aan opdrachten en het volgen van onderwijs. Daarnaast is 13% van hen gedeeltelijk thuis, dus in totaal bevindt zich momenteel meer dan 90% van de jongeren zoveel mogelijk thuis. Ongeveer de helft van het totaal aantal jongeren voelt zich geregeld eenzaam.

Uitkomsten onderzoek in hoofdlijn:

  • 74% mist collega’s en/of studiegenoten.
  • 46% voelt zich weleens eenzaam door het thuiszitten.
  • 46% verveelt zich vaak.
  • Jongeren hebben minder studiestress dan twee weken geleden.
  • De steun voor de aanpak van de overheid neemt toe: 76% heeft er vertrouwen in.
  • 61% verwacht dat er geen volledige lockdown meer zal komen.
  • 41% spreekt nog steeds af met maximaal twee andere personen.
  • Een vijfde denkt het Coronavirus al te hebben gehad.

Download hier het onderzoeksrapport van Mediatest.