Een van de lees-tips is het boek van Ds. Schreuder: Naar eer en geweten. Hierin worden diverse niveaus van gezag benoemd die gebruikt kunnen worden om kinderen te leren bepaalde keuzes te maken in hun leven. Gods Woord dient een absoluut gezag te hebben, en afgeleid van de Wet der 10 Geboden zullen de ouders een ouderlijk gezag hebben. Er is als derde een ouderlijk appèl mogelijk om te gehoorzamen in middelmatige zaken, of als vierde kan er een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Goede gewetensvorming maakt uiteindelijk dat los-laten geen vrij-laten is. bestellen