Kort geleden hebben we vanuit Yona een enquete uitgezet onder onze iOS-testers. Wij zijn namelijk heel benieuwd wat de ervaringen zijn met de app. Fijn dat bijna iedereen de moeite heeft genomen om de enquete in te vullen. Met die input kunnen we de app verder verbeteren. Gebruikerservaringen zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van een geslaagde app!

Hierbij een reactie van ons development team:

  • Installatie: De installatie van de app wordt in de toekomst eenvoudiger, omdat je die dan gewoon via de Appstore kunt downloaden. Nu wordt dit als ingewikkeld ervaren. Begrijpelijk!
  • Batterijverbruik: Bij iets minder dan de helft van de testers werd behoorlijke impact ervaren op het batterijverbruik door de app. We gaan kijken wat er mogelijk is om dit verbruik omlaag te brengen.
  • Onjuiste meting: Soms herkent de engine die het internetverkeer monitort bepaald internetgedrag verkeerd. Zo bleek (enkele maanden geleden) in de eerste versie van de app dat Instagram als Adult werd herkent. Dankzij input van testers konden we dit oplossen. Het bedrijf dat deze engine aan ons levert kan dankzij testervaringen aanpassingen doen. Jullie input bij onjuiste metingen is daarom zeer welkom. Nog een ander aandachtspunt. Met iOS is het onmogelijk te meten welke app er actief is. Wel is het mogelijk om op basis van het verkeer tussen de app (bijv. Instagram) en de servers van die app te bepalen hoeveel tijd er besteed is. Dit is echter minder nauwkeurig.
  • Snelheid: Een groot deel van de testers ervoer de app als ?traag?. Ook daarvoor geldt dat we in samenwerking met een team performance testers inzetten op technische verbeteringen die de verwerkingssnelheid doen toenemen. Binnenkort gaat de app over op de productieserver die veel meer capaciteit heeft.
  • Challenges: Het instellen van challenges voldoet nog niet aan ieders verwachtingen. Een deel van de testers wil graag specifieker doelen kunnen stellen, bijvoorbeeld voor Facebook of NPO. Andere testers willen graag exacter weten hoeveel tijd waarheen gaat. Op basis van gebruikerservaringen gaan we dit in versie 2 van de app doorvoeren.
  • VPN: Het huidige gebruik van de VPN verbinding is niet naar ieders wens. Yona overweegt hier een eigen oplossing voor bouwen, die het gebruik van VPN gebruiksvriendelijker maakt. Dit is een forse investering waar het bestuur inmiddels mee akkoord is gegaan.
  • Filtering: Een deel van de gebruikers verwacht dat de app filtert, of in elk geval bepaalde zaken blokkeert. Dat is niet wat de Yona-app doet. In de toekomst wordt het in toenemende mate onmogelijk om websites te blokkeren vanwege hun inhoud. Herkennen van inhoud kan wel. Dat is waarin Yona een stap voorloopt op wat er technisch in de toekomst mogelijk is. Verantwoordelijkheid en online-doelen delen is naar onze overtuiging de sleutel naar verantwoord internetgebruik in de toekomst.
  • Notificaties: Diverse testers geven aan dat men behoefte heeft aan notificaties. Een app die reageert en zelf om aandacht vraagt. Dit gaan we in versie 2 van de app doorvoeren. Een belangrijk punt!
  • Impact op andere apps: Soms be?nvloedt de Yona-app ongewild het gebruik van andere apps. We roepen testers op dit specifiek te melden, zodat we het probleem kunnen tackelen. Stuur een screenshot of beschrijf het probleem. Dan fixen we het in een volgende build van de Yona-app.