Bij het opvoeden van jongeren is het vooral belangrijk dat opvoeders een vertrouwelijke omgang met de Heere kennen. Alleen zo kunnen zij –ondanks al hun gebreken– zinvol en hoopvol opvoeden en kan de opvoeding tot zegen zijn.

Dat betoogt ds. G. J. Capellen, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, in zijn recent verschenen boek ”Voorbeeld of struikelblok. Christelijk opvoeden met hart voor jongeren”. „In Christus laat de Heere zien wat Hem voor ogen stond toen Hij de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis.” Door Christus na te volgen, kunnen ouders, ambtsdragers en leerkrachten tot een voorbeeld voor jongeren worden.

Klik hier om het hele artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 23 april 2019 te lezen.