Kinderen en tieners krijgen geregeld ongewild te maken met sexchatting. Bijvoorbeeld doordat het online gesprek plotseling verandert van doel en inhoud, waarbij ze meer bloot geven dan ze zelf willen. Minister Grapperhaus van Justitie wil de wetten ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpassen. Het ministerie meldt: ‘Door toename van het gebruik van internet, sociale media en smartphones is er meer online seksueel contact. Dit maakt het mogelijk seksuele misdrijven ook op afstand te plegen. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat seksuele grensoverschrijding online even strafwaardig is als offline.’

Nieuwe wetgeving heeft tot doel:

  • Duidelijke normstelling over seksuele grensoverschrijding;
  • Betere bescherming voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Slachtoffers kunnen in meer situaties aangifte doen van een strafbaar feit;
  • Organisaties in de strafrechtketen, zoals politie en openbaar ministerie, worden in staat gesteld gerichter en effectiever op te treden tegen veelvoorkomend strafbaar gedrag;
  • Meer mogelijkheden om een bij het feit passende, hogere straf op te leggen;
  • Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstellingen en strafverhogingen.

Ook tegen onvrijwillige seks wordt straffer opgetreden: ‘Een belangrijke uitbreiding is de strafbaarstelling van seks tegen de wil. Straks ben je strafbaar als je weet, of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten, dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn. Als iemand duidelijk ‘nee’ zegt of afhoudende gebaren maakt, weet je dat het tegen de wil is. Een ‘nee’ is een ‘nee’. Geen ‘nee’, betekent niet zomaar ‘ja’. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je eerst nagaan of diegene wel seksueel contact wil. Doe je dat niet, dan riskeer je straf.’

Lees hier het voorontwerp van dit wetsvoorstel.