‘Door de coronacrisis zijn we helemaal overgegaan op digitaal contact,’ signaleert Bert Jan Pleijsier. In de afgelopen jaren nam hij een kentering waar in het mediagebruik. ‘Ouders maken in steeds meer gevallen de keuze om hun kind bij de overstap naar het voorgezet onderwijs nog geen smartphone te geven. Een positieve ontwikkeling, ook met het oog op jongeren zelf. Voor hen is het belangrijk niet alleen te staan in de groep en leeftijdsgenoten te hebben die hun tijd aan iets anders besteden dan aan de smartphone.’

Lees hier de opiniebijdrage van Bert Jan Pleijsier van ‘Handreiking voor het gezin’ op RD.nl