In verband met Covid19 konden media-avonden van de Pieter Zandt Scholengemeenschap niet doorgaan. In plaats daarvan maakte ‘Handreiking voor het Gezin’ in samenwerking met de Pieter Zandt Scholengemeenschap een webinar voor opvoeders.

Bert Jan Pleijsier: ‘In deze webinar wordt een praktische handreiking gegeven aan ouders, om een bewust en verantwoord mediagebruik in het gezin te stimuleren.Ook is er aandacht voor de vraag: Wat is noodzakelijk als mijn kind naar het voorgezet onderwijs gaat en welke keuzes kunnen wij maken? Ieder gezin is uniek, dat leidt tot verschillende keuzes. De Pieter Zandt Scholengemeenschap geeft aandacht aan het leven in een beeldcultuur en de blijvende grote waarde van de woordcultuur .’